Firma zajmuje się między innymi projektowaniem oraz instalacją systemów alarmowych SAW, Pożarowych SAP,  instalacji oddymiania, wykrywania gazów CO, LPG,
instalacji nagłośnienia DSO, instalacji sieci IT, telewizji CCTV, a także ich konserwacją, modernizacją i rozbudową.

Alarm-Pol Monitoring oferuje kompleksowe systemy monitoringu pożarowego wraz z bezpośrednim nadzorem ze stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Systemy te mają zastosowanie w różnego typu instytucjach, placówkach handlowych, obiektach użyteczności publicznej, a także prywatnych domach, mieszkaniach.
Po nadto systemy te zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji obiektów oraz  mają wpływ na obniżenie składek ubezpieczeń majątkowych.

Alarm-Pol Monitoring Sp. z.o.o
30-009 Kraków ul. Friedleina 4
tel : 12 423 44 59
KRS 0000616968
NIP 6772403066
REGON 364461963
Kapitał zakładowy 50 000 zł
Koncesja MSWiA nr-L-0251/16