Oferta
Systemy Sygnalizacji Pożaru

pozarowe

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie personelu, a poprzez monitoring – straży pożarnej.
Centrale sygnalizacji pożarowej – główna część składowa systemu - przyjmują, rejestrują i ujawniają sygnały wysyłane przez czujki pożarowe.
Wyposażone są w układy nadzorujące sprawność systemów. Nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej zintegrowane są z systemami oddymiania. W przypadku wystąpienia pożaru mogą sterować pracą urządzeń kontroli dostępu oraz uruchamiać urządzenia gaszące. Wszystkie elementy systemów są atestowane i posiadają wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby te spełniają wymagania norm europejskich.
Wszystkim, zarówno tym, którzy napotkali jakikolwiek problem związany z bezpieczeństwem pożarowym oraz tym, którzy wszelkim problemom chcieliby zapobiec, mamy przyjemność zaproponować usługi naszej firmy.

Systemy Alarmowe

alarmy

Profesjonalne, nowoczesne systemy alarmowe zapewniają bezpieczeństwo i skutecznie powiadamiają nas o wszystkich zdarzeniach w naszym domu, mieszkaniu czy firmie.
Rozwiązania dotyczące systemów zabezpieczeń wymagają indywidualnego podejścia do każdego klienta, profesjonalnej obsługi i bezbłędnej instalacji.
Systemy te dostosowujemy do specyfiki i oczekiwań naszych odbiorców. Takie podejście umożliwia nam rzetelne określenie potrzeb oraz zaproponowanie właściwych urządzeń.
Dzięki doświadczeniu w obsłudze zarówno firm jak i instytucji państwowych jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Nasza szeroka oferta urządzeń i rozwiązań z zakresu zabezpieczeń technicznych pomoże Państwu w wyborze odpowiedniego systemu.
Analiza zagrożeń, przygotowanie stosownej koncepcji ochrony, a następnie projektu i jego realizacja przeprowadzane są wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników firmy Alarm-Pol Monitoring. Każdy projekt traktowany jest z jednakowym profesjonalizmem i starannością.

Telewizja przemysłowa
monitoring

Systemy nadzoru wizyjnego to zintegrowane urządzenia pozwalające stale dozorować mienie. W sytuacjach krytycznych ułatwiają  ocenę sytuacji i podjęcie optymalnych w danej chwili działań, umożliwiają m.in.:
        bezpośredni nadzór wizyjny miejsc i obiektów,
        wspomaganie ochrony obiektów i towarów,
        analogową i cyfrową rejestrację zdarzeń,
        przesyłanie obrazów na duże odległości,
        zdalny nadzór nad systemami poprzez sieci rozległe,
        ochronę ekspozycji handlowych i towarów wystawionych,
Proponowane przez nas systemy nie tylko zabezpieczają mienie i ludzi, ale również wpływają na wynik działalności przedsiębiorstw zapobiegając stratom lub je obniżając.

Sieci IT

sieciit

Koncepcja okablowania strukturalnego polega na takim przeprowadzeniu sieci kablowej w budynku, by z każdego punktu telekomunikacyjnego był dostęp do sieci komputerowej (LAN) oraz usług telefonicznych.
Jedynym sposobem uzyskania tego stanu jest system okablowania budynku posiadający o wiele więcej punktów abonenckich, niż jest ich przewidzianych do wykorzystania w momencie projektowania i instalacji . Wymaga to instalacji gniazd w regularnych odstępach w całym obiekcie, tak by ich zasięg obejmował wszystkie obszary, gdzie może zaistnieć potrzeba skorzystania z dostępu do sieci. Zakłada się, że powinno się umieścić jeden podwójny punkt abonencki (2xRJ45) na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Oczywiście dopełnieniem tego punktu powinno być również gniazdko sieci elektrycznej, najlepiej dedykowanej, która zapewni odpowiednią jakość dostarczanego prądu.
Tak rozwiązany system okablowania pozwala przesunąć dowolne stanowisko pracy do wybranego miejsca w budynku i zapewnić jego podłączenie do każdego systemu teleinformatycznego przez proste podłączenie kabla.
Serwis techniczny

serwistechiczny

Alarm-Pol Monitoring Sp. z o.o. oferuje 24 godzinną usługę konserwacji systemów i urządzeń alarmowych, PPOŻ oraz elektrycznych, prowadzoną z wykorzystaniem zapobiegawczych metod serwisowych.
Zakres techniczny i sposób organizacji świadczonych usług jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem. Wraz z usługami serwisu technicznego oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych i urządzeń niezbędnych do konserwacji lub naprawy danego systemu czy instalacji.
Usługi serwisu technicznego są świadczone zarówno na zasadzie abonamentu w zakresie przeglądów prewencyjnych jak i doraźnych napraw odpłatnych.