Monitoring

monitroingppoz

Monitoring sygnałów polega na ciągłym 24 godzinnym  dozorowaniu instalacji obiektów za pomocą sygnałów płynących z elektronicznych  systemów alarmowych.
W przypadku włamania, napadu, pożaru, zalania, skażenia gazowego lub innego zagrożenia, informacja o zdarzeniu przekazywana jest drogą radiową, telefoniczną lub GSM do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA).

Nasze nowoczesne centrum SMA odbiera automatycznie przez cała dobę informacje z obiektów o napadzie, włamaniu, pożarze, zalaniu wodą, konieczności udzielenia pomocy medycznej, skażeniu gazowym lub innym dowolnym nadzorowanym czynnikiem.

Wyspecjalizowani i doświadczeni pracownicy natychmiast przekazują je odpowiednim służbom interwencyjnym – agencji ochrony, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu lub innym osobom wskazanym przez użytkownika.

Czas interwencji wyspecjalizowanej załogi nie przekracza kilku minut. Kompleksowy monitoring obejmuje:
- przyjmowanie i rejestrację sygnałów z systemu alarmowego,
- przyjmowanie i rejestrację dowolnego sygnałów z nadzorowanego systemu
- kontrolę załączeń i wyłączeń systemu wraz z przypomnieniem o załączeniu go w terminie,
- kontrolę stanów technicznych,
- kontrolę użytkowników systemu (kto, kiedy i o której godzinie załączył lub wyłączył system).

Powyższy system ochrony działa niezawodnie już od 1989r.
Chronimy w ten sposób ponad 1000 obiektów, w tym wiele instytucji państwowych.
Pamiętajcie Państwo, że podłączenie profesjonalnego systemu alarmowego do Stacji Monitorowania Alarmów jest warunkiem Waszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Waszego mienia oraz minimalizowania ryzyka strat materialnych.

.